สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดี ที่ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระราชทานประจำปี 2556 โดย อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรฯ เนื่องในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์