คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ” ขอประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจจะลงแข่งขันกีฬาต่างๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประเภทกีฬาต่างๆมีดังนี้…
1. ฟุตบอลชาย 11 คน จำนวนนักกีฬา 25 คน
2. ฟุตซอลชาย จำนวน 12 คน (ต้องไม่ซ้ำกับฟุตบอล)
3. วอลเลย์บอล ชาย/หญิง จำนวนนักกีฬา 12 คน
4. เซปักตะกร้อทีม จำนวนนักกีฬา 5 คน
5. แชร์บอลหญิง จำนวนนักกีฬา 12 คน
6. บาสเกตบอลชาย จำนวนนักกีฬา 12 คน
7. เทเบิลเทนนิส
– ชายเดี่ยว 1 คน
– หญิงเดี่ยว 1 คน
– ชายคู่ 2 คน
– หญิงคู่ 2 คน
8. เปตอง ( เอาลูกมาเอง )
– ชายเดี่ยว 1 คน
– หญิงเดี่ยว 1 คน
– ชายคู่ 2 คน
– หญิงคู่ 2 คน
– คู่ผสมชาย/หญิง 2 คน
– ทีม 3 คน
– ทีม 3 คน ชาย
– ทีม 3 คน หญิง
9. วิ่ง 1500 เมตร ชาย 1 คน
10. วิ่ง 800 เมตร หญิง 1 คน
11. วิ่งผลัด 4×400 เมตร ชาย
12. วิ่งผลัด 4×400 เมตร หญิง
13. วิ่งผลัด 4×200 เมตร ชาย
14. วิ่งผลัด 4×200 เมตร หญิง
15. วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย
16. วิ่งผลัด 4×100เมตร หญิง
17. วิ่ง 400 เมตร ชาย
18. วิ่ง 400 เมตร หญิง
19. วิ่ง 200 เมตร ชาย
20. วิ่ง 200 เมตร หญิง
21. วิ่ง 100 เมตร ชาย
22. วิ่ง 100 เมตร หญิง
– ผู้ที่สนใจกีฬาประเภทใด ลงชื่อได้ที่ใต้โพสต์นี้ เช่น ” นายธนพนธ์ เนียนอรุณ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 ฟุตบอล ” เป็นต้น หรือสมัครได้ที่สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม