previous arrow
next arrow
Slider

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) จัดการอบรมการใช้เครื่องกลึงตั้งพื้นกึ่งอัตโนมัติ ณ อาคารปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

previous arrow
next arrow
Slider

โครงการเทคโนบริการ ปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานตะไบปรับฟิต โดยอาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์ ณ โรงฝึกปฏิบัติการ โปรแกรมวิชาก่อสร้างและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม